برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List

Name and LastName
Total Records
Sort by
Position
Department
Academic Position
Medicinal Chemistry
Department of Medicinal Chemistry
Professor
33372250-3
Polymer Chemistry
...
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Professor
33372250-3
Pharmacognosy
...
Biotechnology
Department of Biotechnology
Assistant Professor
33372250
Biotechnology
...
Clinical Pharmacy
Department of Clinical Pharmacy
Assistant Professor
33372257
Clinical Pharmacy
...
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Associate Professor
33372250-3
Pharmacology
...
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Professor
33372250-3
Pharmacognosy
...
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Professor
33372250-3
Pharmacology
...
Clinical Pharmacy
Department of Clinical Pharmacy
Assistant Professor
33372250-3
Clinical Pharmacy
...
Clinical Pharmacy
Department of Clinical Pharmacy
Assistant Professor
33372259
Clinical Pharmacy
...
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Professor
33372250
Pharmacology
...
Pharmaceutical and Food Control
Department of Pharmaceutical & Food control
Associate Professor
33372250-3
Pharmaceutics
...
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Associate Professor
33372250-3
Pharmacognosy
...
Medicinal Chemistry
Department of Medicinal Chemistry
Assistant Professor
33372250-3
Medicinal Chemistry
...
Clinical Pharmacy
Department of Clinical Pharmacy
Associate Professor
33372250-3
Clinical Pharmacy
...
Medicinal Chemistry
Dean of EDO
Associate Professor
33372250
Medicinal Chemistry
...