برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List

Name and LastName
Total Records
Sort by
Position
Department
Academic Position
Pharmaceutical and Food Control
Department of Pharmaceutical & Food control
Assistant Professor
33372250-3
pharmaceutical control
...
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Assistant Professor
33372250-3
Pharmacology
...
Pharmaceutics
Department of Pharmaceutics
Professor
33372250-3
Pharmaceutics
...
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Assistant Professor
Pharmacognosy
...
Pharmaceutics
Dean of Faculty
professor
33341315
Pharmaceutics
...
Pharmaceutics
Department of Pharmaceutics
Professor
33372250-3
Pharmaceutics
...