برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List
 Thesis Defence
KeyWord
:
from
calendar
to
calendar
Search

The Thesis Defence of Dr.Mitra Alami was held on .....

The Thesis Defence of Dr.Mitra Alami was held on ..... -
2019 Saturday 01 Jun

The Pre Thesis Defence of Dr.Yaser Arteshi was held on ...

The Pre Thesis Defence of Dr.Yaser Arteshi was held on ... -
2019 Tuesday 14 May

The Pre Thesis Defence of Dr.Afsaneh Farjami was held on..

The Pre Thesis Defence of Dr.Afsaneh Farjami was held on.. -
2019 Saturday 11 May

The Pre Thesis Defence of Dr.Mitra Alami

The Pre Thesis Defence of Dr.Mitra Alami -
2019 Saturday 11 May

The Pre Thesis Defence of Dr.Mahmoud Mahmoudian was held on

The Pre Thesis Defence of Dr.Mahmoud Mahmoudian was held on -
2019 Saturday 13 Apr

The thesis defence of Dr.Soheila Montazer Saheb was held on...

The thesis defence of Dr.Soheila Montazer Saheb was held on... -
2019 Wednesday 27 Feb

The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....

The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on.... The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....
2018 Monday 01 Oct

The Pre Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on...

The Pre Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on... The Pre Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on...
2018 Thursday 06 Sep

The Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on....

The Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on.... The Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on....
2018 Monday 03 Sep

The Pre Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on....

The Pre Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on.... The Pre Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on...
2018 Thursday 26 Jul