برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
Date : 2018 Monday 01 Oct
Code 306

The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....

The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....
The  Thesis  Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on 17 Oct. ,2018 at 10:00 in Tabriz Pharmacy Faculty  
Supervisors:Dr.Nyebi A