برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
Date : 2021 Saturday 24 Jul
Code 365

The Thesis Defence of Farideh Ranjbari was held on....

The  Thesis  Defence of Farideh Ranjbari was held on 26 July ,2021  in Tabriz Pharmacy Faculty.
Supervisors: Dr. Rashidi MR, Dr. Hemmati
  • Posted
  • by مهدیه راوی
  • Edited
  • by مهدیه راوی