برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List

Faculty of Pharmacy - Yadollah Azarmi

Name Yadollah Azarmi
Department Pharmacology and Toxicology
Organization Chart Deprtment manager of Pharmacology & Toxicology
Academic Position Associate Professor
Teaching courses ...
Start service
Degree Ph.D
Section Pharmacology
Educational Background
BirthDay
Extension 505
Phone 33346074
Fax
Mobile
Description
Modified Date 1397/03/06
Home Page https://pharmfac-en.tbzmed.ac.ir/teacher/Yadollah Azarmi
Email Address

Send Email

Personal Page


Educational background


Teaching Experience


Research Interests


Abstracts


Books


Thesis


Awards


International recognition


Inventions


 

ساعات

 

9-8

10-9

30/12-30/10

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

 

شنبه

فارما پرستای

 دانشکده پرستاری

جلسه گروه

 

 

مرکز تحقیات پایاننامه

 

 

يکشنبه

حضور در دفتر کار

بعضی از روزها درس فارما پزشکی

فارما داروسازی  گروه الف

 

 

کارهای پاننامه  در مرکز تحقیات و آزمایشگاه فارماکولوژی

 

دوشنبه

فارما داروسازی  گروه ب

 

 حضور در دفترکار و آزمایشگاه

 

فارما داروسازی  گروه الف

دانشکده داروسازی

 

 

سه شنبه

حضور در دفتر کار

بعضی از روزها درس فارما پزشکی

فارماکولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری

فارماکولوژی  فن آوری و اطلاعات پزشکی  دانشکده مدیریت و بهداشت

 

فارما داروسازی  گروه ب

دانشکده داروسازی

داروخانه دانشکده داروسازی

چهارشنبه

یک هفته درمیان درس عملی برای دانشجویان داروسازی

یک هفته درمیان تدریس در مراغه برای رشته های پرستاری  و اتاق عمل

 

 

یک هفته درمیان درس عملی برای دانشجویان داروسازی

یک هفته درمیان تدریس در مراغه برای رشته های پرستاری  و اتاق عمل

 

پنج شنبه

فارما رزیدنهتای داروسازی

فارما  رزیدنتهای دندنپزشکی و داروسازی

 

 

 

داروخانه دانشکده داروسازی

 

 

Papers


Papers


Research


Weekly Schedule


Administrative duties


Interests


Workshops


Education


Weekly Schedule


Other Skills


Membership in Council and Committees


Funded Reasearch Projects


Research projects outside the university


Cooperation with journals