برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List

Name and LastName
Total Records
Sort by
Position
Department
Academic Position
Pharmaceutics
Department of Pharmaceutics
Professor
33372250
Pharmaceutics
Biotechnology
Department of Biotechnology
Assistant Professor
33372250
Pharmaceutical Biotechnology
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Associate Professor
33372250
Pharmacognosy
Pharmacology and Toxicology
Deprtment manager of Pharmacology & Toxicology
Associate Professor
33346074
Pharmacology
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Professor
33372250
Pharmacology
Pharmaceutics
Deprtment manager of Pharmaceutics
professor
33376148
Molecular Biopharmaceutics
Pharmaceutics
Department of Pharmaceutics
Professor
33372250
Pharmaceutics
Medicinal Chemistry
Dean of Thesis Office
Professor
33372250
Analytical Chemistry
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
professor
33372250
Pharmacology
Medicinal Chemistry
Department of Medicinal Chemistry
Professor
33341045
Medicinal Chemistry
Medicinal Chemistry
Department of Medicinal Chemistry
Professor
33372250
Polymer Chemistry
Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy
Professor
33372250-3
Pharmacognosy
Biotechnology
Department of Biotechnology
Associate Professor
33372250
Biotechnology
Clinical Pharmacy
Department of Clinical Pharmacy
Associate Professor
33372250
Clinical Pharmacy
Pharmacology and Toxicology
Department of Pharmacology &Toxicology
Associate Professor
33372250
Pharmacology