برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List

Faculty of Pharmacy - Tahereh Eteraf oskouie

Name Tahereh Eteraf oskouie
Department Pharmacology and Toxicology
Organization Chart Department of Pharmacology &Toxicology
Academic Position Associate Professor
Teaching courses ...
Start service
Degree Ph.D
Section Pharmacology
Educational Background
BirthDay
Extension 509
Phone 33372250
Fax
Mobile
Description
Modified Date 1397/07/19
Home Page https://pharmfac-en.tbzmed.ac.ir/teacher/Tahereh Eteraf oskouie
Email Address

Send Email

Personal Page


Educational background


Teaching Experience


Research Interests


Abstracts


Books


Thesis


Awards


International recognition


Inventions


18-16

16-14

14-12

12-10

10-8

ایام هفته

مطالعه مقالات مرتبط، نوشتن مقالات علمی، خلاصه مقالات، تهیه و بازنگری مواد کمک آموزشی، جواب به نامه های اداری ...، پروژه تحقيقاتی،

 

شورای گروه فارماکولوژی

تدریس فارماکولوژی رشته تغذیه

شنبه

مطالعه کتاب و مقالات مرتبط، نوشتن مقالات علمی، خلاصه مقالات، تهیه و بازنگری مواد کمک آموزشی، جواب به نامه های اداری، راهنمایی دانشجویان پایاننامه ای

 

شورای کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه

مطالعه کتاب و مقالات مرتبط، نوشتن مقالات علمی، خلاصه مقالات، تهیه و بازنگری مواد کمک آموزشی، جواب به نامه های اداری، راهنمایی دانشجویان پایاننامه ای

یکشنبه

تدریس فارماکولوژی رشته بهداشت عمومی

تدریس فارماکولوژی رشته کارشناسی ارشد فيزيولوژی

 

شرکت در جلسات فرهنگی دانشگاه

داوری طرحهای تحقيقاتی، پاياننامه و مقالات ارجاع داده شده

دوشنبه

مطالعه کتاب و مقالات مرتبط، نوشتن مقالات علمی، خلاصه مقالات، تهیه و بازنگری مواد کمک آموزشی، جواب به نامه های اداری ... ، پروژه تحقيقاتی

 

تدریس فارماکولوژی رشته مامائی

داوری طرحهای تحقيقاتی، پاياننامه و مقالات ارجاع داده شده

سه شنبه

تدریس فارماکولوژی عملی رشته داروسازی

 

تدریس فارماکولوژی عملی رشته داروسازی

چهارشنبه

تدریس فارماکولوژی عملی رشته داروسازی

 

تدریس "شناخت، تهيه و توزيع دارو" رشته مديريت خدمات بهداشتی و درمانی

مطالعه مقالات مرتبط، نوشتن مقالات علمی، خلاصه مقالات و ...

پنجشنبه

Papers


Papers


Research


Weekly Schedule


Administrative duties


Interests


Workshops


Education


Weekly Schedule


Other Skills


Membership in Council and Committees


Funded Reasearch Projects


Research projects outside the university


Cooperation with journals