برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Dr. Lotfipoor

Congratulations to  Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ...

News/ Congratulations to Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ...

                           
      Congratulations to  Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ... Congratulations to Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ..
2016 Sunday 18 Dec