برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Dr.Maghsoodi

Congratulations to  Dr.Maryam Maghsoodi  for promotion to Professor..

News/ Congratulations to Dr.Maryam Maghsoodi for promotion to Professor..

                           
      Congratulations to  Dr.Maryam Maghsoodi  for promotion to Professor.. Congratulations to Dr.Maryam Maghsoodi for promotion to Professor..
2017 Saturday 11 Feb