برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Biotechnology

The Thesis  Defence of Mehdi Asghari was held on....

News/ The Thesis Defence of Mehdi Asghari was held on....

                           
      The Thesis  Defence of Mehdi Asghari was held on.... -
2019 Sunday 20 Oct
The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...

News/ The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...

                           
      The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on... The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...
2016 Saturday 21 May
Azita Dilmaghani

Pages/ Azita Dilmaghani

                           
      Azita Dilmaghani
2013 Sunday 13 Oct
Leila Molavi

Pages/ Leila Molavi

                           
      Leila Molavi
2013 Monday 04 Feb
Parvin Akbarzadeh

Pages/ Parvin Akbarzadeh

                           
      Parvin Akbarzadeh
2012 Monday 22 Oct
Hejazi

Pages/ Hejazi

                           
      Hejazi Dr Hejazi
2011 Saturday 01 Oct