برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag clinical pharmacy

Congratulations to Dr.Hadi Hamishekar for promotion to  Professor of Clinical Pharmacy

News/ Congratulations to Dr.Hadi Hamishekar for promotion to Professor of Clinical Pharmacy

                           
      Congratulations to Dr.Hadi Hamishekar for promotion to  Professor of Clinical Pharmacy -
2020 Wednesday 22 Apr
Congratulations to  Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of....

News/ Congratulations to Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of....

                           
      Congratulations to  Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of.... Congratulations to Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of...
2020 Wednesday 22 Jan
Taher Entezari

Pages/ Taher Entezari

                           
      Taher Entezari
2013 Wednesday 22 May
Haleh Rezaee

Pages/ Haleh Rezaee

                           
      Haleh Rezaee
2012 Tuesday 25 Dec
Hadi Hamishehkar

Pages/ Hadi Hamishehkar

                           
      Hadi Hamishehkar
2012 Sunday 11 Mar
Dr Simin Mashayekhi

Pages/ Dr Simin Mashayekhi

                           
      Dr Simin Mashayekhi
2012 Sunday 22 Jan