برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Dr.Entezari

Congratulations to  Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of....

News/ Congratulations to Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of....

                           
      Congratulations to  Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of.... Congratulations to Dr.Taher Entezari for promotion to Associated Professor of...
2020 Wednesday 22 Jan