برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Thesis seminar

Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on...

News/ Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on...

                           
      Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on... -
2019 Saturday 18 May
Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty

News/ Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty

                           
      Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on...
2016 Sunday 29 May
Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held....

News/ Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held....

                           
      Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held.... 18th seminar of pharmD students thesis progress report
2015 Wednesday 13 May