برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Journal club

The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...

News/ The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...

                           
      The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on... The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department was held on...
2016 Saturday 21 May
The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department will be held on...

News/ The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department will be held on...

                           
      The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department will be held on... The Journal club meetings of Pharmaceutical Biotechnology Department will be held on...
2016 Saturday 21 May