برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Dr.zhaleh barar

Congratulations to  Dr.Zhaleh Barar for promotion to....

News/ Congratulations to Dr.Zhaleh Barar for promotion to....

                           
      Congratulations to  Dr.Zhaleh Barar for promotion to.... Congratulations to Dr.Zhaleh Barar for promotion to
2015 Tuesday 10 Nov