برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List
  Keywords_tag

Drug Food Control

Congratulations on selection of  Dr.Farnaz Monajemzadeh  as  a head for Drug & Food Control group

News/ Congratulations on selection of  Dr.Farnaz Monajemzadeh  as  a head for Drug & Food Control group

                           
      Congratulations on selection of  Dr.Farnaz Monajemzadeh  as  a head for Drug & Food Control group -
2018 Saturday 22 Dec
Congratulations to  Dr.Somyeh Hallaj-Nezhadi for promotion to Associated Professor .....

News/ Congratulations to Dr.Somyeh Hallaj-Nezhadi for promotion to Associated Professor .....

                           
      Congratulations to  Dr.Somyeh Hallaj-Nezhadi for promotion to Associated Professor ..... Congratulations to Dr.Somyeh Hallaj-Nezhadi for promotion to Associated Professor ..
2017 Saturday 11 Feb
 Pharmaceutical and Food Control Department

Pages/ Pharmaceutical and Food Control Department

                           
       Pharmaceutical and Food Control Department
2016 Tuesday 03 May
Somayeh Hallaj-Nezhadi

Pages/ Somayeh Hallaj-Nezhadi

                           
      Somayeh Hallaj-Nezhadi
2012 Saturday 14 Apr
Farzaneh Lotfipour

Pages/ Farzaneh Lotfipour

                           
      Farzaneh Lotfipour
2012 Monday 06 Feb
Mohammad Reza Siahi

Pages/ Mohammad Reza Siahi

                           
      Mohammad Reza Siahi
2012 Monday 06 Feb