برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag zakeri milani Parvin

Presentation Ceremony of  Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani

News/ Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani

                           
      Presentation Ceremony of  Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani
2018 Sunday 06 May
Congratulations on selecting of  Dr.Parvin Zakeri Milani as  Dean for  Tabriz

News/ Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz

                           
      Congratulations on selecting of  Dr.Parvin Zakeri Milani as  Dean for  Tabriz Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz ....
2018 Tuesday 01 May
Research Deputy

Pages/ Research Deputy

                           
      Research Deputy
2015 Monday 20 Apr