برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List

Keywords_tag pharmaceutical food control

Congratulations to  Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ...

News/ Congratulations to Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ...

                           
      Congratulations to  Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ... Congratulations to Dr.Farzaneh Lotfipoor for promotion to Professor of ..
2016 Sunday 18 Dec
Congratulations on selecting of  Dr.Farzaneh Lotfipour

News/ Congratulations on selecting of Dr.Farzaneh Lotfipour

                           
      Congratulations on selecting of  Dr.Farzaneh Lotfipour Congratulations on selecting of Dr.Farzaneh Lotfipour
2016 Tuesday 05 Jul