برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag www.tbzmed.ac.ir

Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on...

News/ Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on...

                           
      Thesis seminar of Tabriz Pharmacy Faculty was held on... -
2019 Saturday 18 May
The  Thesis  Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....

News/ The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....

                           
      The  Thesis  Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on.... The Thesis Defence of Dr.Naimeh Majidi was held on....
2018 Monday 01 Oct
The Pre Thesis  Defence of Dr.Sara Salatin was held on....

News/ The Pre Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on....

                           
      The Pre Thesis  Defence of Dr.Sara Salatin was held on.... The Pre Thesis Defence of Dr.Sara Salatin was held on...
2018 Thursday 26 Jul
Ali Shayanfar

Pages/ Ali Shayanfar

                           
      Ali Shayanfar
2014 Wednesday 20 Aug
Vision & Mission

Pages/ Vision & Mission

                           
      Vision & Mission
2013 Sunday 05 May
Contact Us

Pages/ Contact Us

                           
      Contact Us
2012 Thursday 08 Nov
Map

Pages/ Map

                           
      Map
2012 Wednesday 26 Sep
تست

Pages/ تست

                           
      تست
2012 Monday 05 Mar
Faculty and Staff

Pages/ Faculty and Staff

                           
      Faculty and Staff
2011 Sunday 10 Apr
Module Page

Pages/ Module Page

                           
      Module Page
2008 Tuesday 22 Apr