برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Thesis Defense

The Thesis  pre Defence of  Dr.Afshin Kheradmand  was held on...

News/ The Thesis pre Defence of Dr.Afshin Kheradmand was held on...

                           
      The Thesis  pre Defence of  Dr.Afshin Kheradmand  was held on... The Thesis pre Defence of Dr.Afshin Kheradmand was held on...
2016 Tuesday 21 Jun
The Thesis Defence of  Dr.Parina Asgharian was held on....

News/ The Thesis Defence of Dr.Parina Asgharian was held on....

                           
      The Thesis Defence of  Dr.Parina Asgharian was held on.... The Thesis Defence of Dr.Parina Asgharian was held on
2015 Tuesday 10 Nov