برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 3

Maryam Maghsoodi

Pages/ Maryam Maghsoodi

                           
      Maryam Maghsoodi
2012 Sunday 29 Jan
Mitra Jelvehgari

Pages/ Mitra Jelvehgari

                           
      Mitra Jelvehgari
2012 Sunday 29 Jan
Parvin Zakeri-Milani

Pages/ Parvin Zakeri-Milani

                           
      Parvin Zakeri-Milani
2012 Saturday 28 Jan
Yousef Javadzadeh

Pages/ Yousef Javadzadeh

                           
      Yousef Javadzadeh
2012 Saturday 28 Jan
Jaleh Barar

Pages/ Jaleh Barar

                           
      Jaleh Barar
2012 Saturday 28 Jan
Yadollah Omidi

Pages/ Yadollah Omidi

                           
      Yadollah Omidi
2012 Saturday 28 Jan
Javad Shokri

Pages/ Javad Shokri

                           
      Javad Shokri
2012 Thursday 26 Jan
Mohammad Hossein Zarrintan

Pages/ Mohammad Hossein Zarrintan

                           
      Mohammad Hossein Zarrintan
2012 Wednesday 25 Jan
Dr Barzegar Jalali

Pages/ Dr Barzegar Jalali

                           
      Dr Barzegar Jalali
2012 Monday 23 Jan
Dr Simin Mashayekhi

Pages/ Dr Simin Mashayekhi

                           
      Dr Simin Mashayekhi
2012 Sunday 22 Jan