برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 6

Maryam Hamzeh-Mivehroud

Pages/ Maryam Hamzeh-Mivehroud

                           
      Maryam Hamzeh-Mivehroud
2012 Monday 03 Sep
Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani

Pages/ Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani

                           
      Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani
2012 Saturday 28 Apr
Somayeh Hallaj-Nezhadi

Pages/ Somayeh Hallaj-Nezhadi

                           
      Somayeh Hallaj-Nezhadi
2012 Saturday 14 Apr
Hadi Hamishehkar

Pages/ Hadi Hamishehkar

                           
      Hadi Hamishehkar
2012 Sunday 11 Mar
تست

Pages/ تست

                           
      تست
2012 Monday 05 Mar
Department of Medicinal Chemistry

Pages/ Department of Medicinal Chemistry

                           
      Department of Medicinal Chemistry
2012 Thursday 09 Feb
Abolghasem Jouyban

Pages/ Abolghasem Jouyban

                           
      Abolghasem Jouyban
2012 Monday 06 Feb
Farzaneh Lotfipour

Pages/ Farzaneh Lotfipour

                           
      Farzaneh Lotfipour
2012 Monday 06 Feb
Mohammad Reza Siahi

Pages/ Mohammad Reza Siahi

                           
      Mohammad Reza Siahi
2012 Monday 06 Feb
Farnaz Monajjemzadeh

Pages/ Farnaz Monajjemzadeh

                           
      Farnaz Monajjemzadeh
2012 Monday 06 Feb