برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 6

Hadi Hamishehkar

Pages/ Hadi Hamishehkar

                           
      Hadi Hamishehkar
2012 Sunday 11 Mar
تست

Pages/ تست

                           
      تست
2012 Monday 05 Mar
Department of Medicinal Chemistry

Pages/ Department of Medicinal Chemistry

                           
      Department of Medicinal Chemistry
2012 Thursday 09 Feb
Abolghasem Jouyban

Pages/ Abolghasem Jouyban

                           
      Abolghasem Jouyban
2012 Monday 06 Feb
Farzaneh Lotfipour

Pages/ Farzaneh Lotfipour

                           
      Farzaneh Lotfipour
2012 Monday 06 Feb
Mohammad Reza Siahi

Pages/ Mohammad Reza Siahi

                           
      Mohammad Reza Siahi
2012 Monday 06 Feb
Farnaz Monajjemzadeh

Pages/ Farnaz Monajjemzadeh

                           
      Farnaz Monajjemzadeh
2012 Monday 06 Feb
Mahboob Nemati

Pages/ Mahboob Nemati

                           
      Mahboob Nemati
2012 Sunday 05 Feb
Hossein Nazemiyeh

Pages/ Hossein Nazemiyeh

                           
      Hossein Nazemiyeh
2012 Sunday 05 Feb
Fatemeh Fathiazad

Pages/ Fatemeh Fathiazad

                           
      Fatemeh Fathiazad
2012 Sunday 05 Feb