برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 5

Mahboob Nemati

Pages/ Mahboob Nemati

                           
      Mahboob Nemati
2012 Sunday 05 Feb
Hossein Nazemiyeh

Pages/ Hossein Nazemiyeh

                           
      Hossein Nazemiyeh
2012 Sunday 05 Feb
Fatemeh Fathiazad

Pages/ Fatemeh Fathiazad

                           
      Fatemeh Fathiazad
2012 Sunday 05 Feb
Ahad Bavili Tabrizi

Pages/ Ahad Bavili Tabrizi

                           
      Ahad Bavili Tabrizi
2012 Sunday 05 Feb
Javid Shahbazi Mojarrad

Pages/ Javid Shahbazi Mojarrad

                           
      Javid Shahbazi Mojarrad
2012 Saturday 04 Feb
Jalal Hanaee

Pages/ Jalal Hanaee

                           
      Jalal Hanaee
2012 Saturday 04 Feb
Mohammad Reza Rashidi

Pages/ Mohammad Reza Rashidi

                           
      Mohammad Reza Rashidi
2012 Saturday 04 Feb
Soodabeh Davaran

Pages/ Soodabeh Davaran

                           
      Soodabeh Davaran
2012 Saturday 04 Feb
Siavoush Dastmalchi

Pages/ Siavoush Dastmalchi

                           
      Siavoush Dastmalchi
2012 Thursday 02 Feb
Login

Pages/ Login

                           
      Login
2012 Thursday 02 Feb