برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 4

Moslem Najafi

Pages/ Moslem Najafi

                           
      Moslem Najafi
2012 Thursday 02 Feb
Mohammad Ali Eghbal

Pages/ Mohammad Ali Eghbal

                           
      Mohammad Ali Eghbal
2012 Wednesday 01 Feb
 Mohammadreza Sattari

Pages/ Mohammadreza Sattari

                           
       Mohammadreza Sattari
2012 Wednesday 01 Feb
Mohammad Charkhpour

Pages/ Mohammad Charkhpour

                           
      Mohammad Charkhpour
2012 Tuesday 31 Jan
Yadollah Azarmi

Pages/ Yadollah Azarmi

                           
      Yadollah Azarmi
2012 Tuesday 31 Jan
Bohlool Habibi asl

Pages/ Bohlool Habibi asl

                           
      Bohlool Habibi asl
2012 Monday 30 Jan
Ali Reza Mohajel Nayebi

Pages/ Ali Reza Mohajel Nayebi

                           
      Ali Reza Mohajel Nayebi
2012 Monday 30 Jan
Hossein Babaei

Pages/ Hossein Babaei

                           
      Hossein Babaei
2012 Monday 30 Jan
Hassan Rezazadeh

Pages/ Hassan Rezazadeh

                           
      Hassan Rezazadeh
2012 Monday 30 Jan
Nasrin Maleki

Pages/ Nasrin Maleki

                           
      Nasrin Maleki
2012 Sunday 29 Jan