برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 4

Mohammad Charkhpour

Pages/ Mohammad Charkhpour

                           
      Mohammad Charkhpour
2012 Tuesday 31 Jan
Yadollah Azarmi

Pages/ Yadollah Azarmi

                           
      Yadollah Azarmi
2012 Tuesday 31 Jan
Bohlool Habibi asl

Pages/ Bohlool Habibi asl

                           
      Bohlool Habibi asl
2012 Monday 30 Jan
Ali Reza Mohajel Nayebi

Pages/ Ali Reza Mohajel Nayebi

                           
      Ali Reza Mohajel Nayebi
2012 Monday 30 Jan
Hossein Babaei

Pages/ Hossein Babaei

                           
      Hossein Babaei
2012 Monday 30 Jan
Hassan Rezazadeh

Pages/ Hassan Rezazadeh

                           
      Hassan Rezazadeh
2012 Monday 30 Jan
Nasrin Maleki

Pages/ Nasrin Maleki

                           
      Nasrin Maleki
2012 Sunday 29 Jan
Maryam Maghsoodi

Pages/ Maryam Maghsoodi

                           
      Maryam Maghsoodi
2012 Sunday 29 Jan
Mitra Jelvehgari

Pages/ Mitra Jelvehgari

                           
      Mitra Jelvehgari
2012 Sunday 29 Jan
Parvin Zakeri-Milani

Pages/ Parvin Zakeri-Milani

                           
      Parvin Zakeri-Milani
2012 Saturday 28 Jan