برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 8

 Pharmaceutical and Food Control Department

Pages/ Pharmaceutical and Food Control Department

                           
       Pharmaceutical and Food Control Department
2016 Tuesday 03 May
admissions

Pages/ admissions

                           
      admissions
2015 Wednesday 15 Jul
Research Groups

Pages/ Research Groups

                           
      Research Groups
2015 Wednesday 22 Apr
Research Centers

Pages/ Research Centers

                           
      Research Centers
2015 Wednesday 22 Apr
Faculty

Pages/ Faculty

                           
      Faculty
2015 Wednesday 21 Jan
Top Researchers

Pages/ Top Researchers

                           
      Top Researchers
2014 Tuesday 05 Aug
PhD Students

Pages/ PhD Students

                           
      PhD Students
2014 Monday 04 Aug
Azita Dilmaghani

Pages/ Azita Dilmaghani

                           
      Azita Dilmaghani
2013 Sunday 13 Oct
Taher Entezari

Pages/ Taher Entezari

                           
      Taher Entezari
2013 Wednesday 22 May
Aliasghar Hamidi

Pages/ Aliasghar Hamidi

                           
      Aliasghar Hamidi
2013 Saturday 20 Apr