برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 8

Research Centers

Pages/ Research Centers

                           
      Research Centers
2015 Wednesday 22 Apr
Faculty

Pages/ Faculty

                           
      Faculty
2015 Wednesday 21 Jan
Top Researchers

Pages/ Top Researchers

                           
      Top Researchers
2014 Tuesday 05 Aug
PhD Students

Pages/ PhD Students

                           
      PhD Students
2014 Monday 04 Aug
Azita Dilmaghani

Pages/ Azita Dilmaghani

                           
      Azita Dilmaghani
2013 Sunday 13 Oct
Taher Entezari

Pages/ Taher Entezari

                           
      Taher Entezari
2013 Wednesday 22 May
Aliasghar Hamidi

Pages/ Aliasghar Hamidi

                           
      Aliasghar Hamidi
2013 Saturday 20 Apr
Leila Molavi

Pages/ Leila Molavi

                           
      Leila Molavi
2013 Monday 04 Feb
Haleh Rezaee

Pages/ Haleh Rezaee

                           
      Haleh Rezaee
2012 Tuesday 25 Dec
Education

Pages/ Education

                           
      Education
2012 Tuesday 04 Dec