برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Pharmacy

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag tbzmed - No. 7

Staff

Pages/ Staff

                           
      Staff
2012 Thursday 22 Nov
PharmD Education

Pages/ PharmD Education

                           
      PharmD Education
2012 Tuesday 13 Nov
Contact Us

Pages/ Contact Us

                           
      Contact Us
2012 Thursday 08 Nov
Parvin Akbarzadeh

Pages/ Parvin Akbarzadeh

                           
      Parvin Akbarzadeh
2012 Monday 22 Oct
 Saiyedeh Tahereh Eteraf-Oskouei

Pages/ Saiyedeh Tahereh Eteraf-Oskouei

                           
       Saiyedeh Tahereh Eteraf-Oskouei
2012 Monday 22 Oct
Library

Pages/ Library

                           
      Library
2012 Sunday 14 Oct
IT Services

Pages/ IT Services

                           
      IT Services
2012 Saturday 13 Oct
Maryam Hamzeh-Mivehroud

Pages/ Maryam Hamzeh-Mivehroud

                           
      Maryam Hamzeh-Mivehroud
2012 Monday 03 Sep
Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani

Pages/ Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani

                           
      Pharmacy Faculty Iran Somaieh Soltani
2012 Saturday 28 Apr
Somayeh Hallaj-Nezhadi

Pages/ Somayeh Hallaj-Nezhadi

                           
      Somayeh Hallaj-Nezhadi
2012 Saturday 14 Apr